Grundene på Tovværksområdet

Tegninger

BESKRIVELSE
Grundplan

Tovværksområdet i Esbjerg er karakteriseret ved at grænse op til Tovværksparken, Idrætsparken, Grådybs kollegiet, Tovværksområdet, Rybner’s og mod syd et større boligområde med bygninger fra 50’erne med store grønne gårdrum.

Grunden ligger perfekt placeret nær Havnen, Esbjerg Strand og lige midt imellem Universitetet og Esbjerg Bymidte.

Der er lavet en meget visonær og spændende Masterplan for området som i frem- tiden via en motionsmotorvej vil forbinde området med de omkringliggende om- råder. Selve motionsmotorvejen går lige gennem området med bla en aktivitetssti som udformes med opholdsmuligheder og fysiske udfordringer.

Områdets umiddelbare nærhed til Grådyb kollegiet, Rybners, Svømmestadion Danmark, Guldager Badmintonklub, samt Tovværksparken, gør at området i sig selv er et attraktivt og levende sted også efter fyraften. Området er vel forsynet med parkeringsmuligheder, da der umiddelbart mod nord og mod vest støder store parkeringspladser op til delområderne.

Matr.nr. 2se og 2ii Strandby Esbjerg Jorder, samt Matr.nr. 2ri Strandby, Esbjerg Jorder:

Delområde A, B og C er udlagt til beboelse med en blanding af studie og familieboliger. I dette projekt har vi koncentreret os om Delområde B og C, hvor vi ønsker at bygge ungdomsboliger. Samt Matr.nr. 2ri Strandby, Esbjerg Jorder, Matr.nr. 2ri Strandby, Esbjerg Jorder, Delområde B er karakteriseret ved at der må bygges et tårn i op til 57 meters højde og tilstødende bygninger på op til 24 meter. I delområde C må der bygges et tårn i 35 Meters højde og tilstødende bygninger op til 24 meters højde. Delområde D er udlagt til et grønt område med opholdsmuligheder og nedgravet p-kælder. Delområde F er udlagt til et ‘shared space’ hvor biler, cyklende, byfunktioner og sportsaktiviteter kan blande sig. Delområde E er udlagt til parkering og opholdsareal.

Vi har i det følgende koncentreret os om bygningerne i delområde B og C og de grønne områder i D og F.