Arealer - Fællesarealer og depotrum for ungdomsboligerne

Tegninger

BESKRIVELSE
3D

m2 OPGØRELSE

Delområde B Bolig: Delområde C Bolig: Antal lejligheder for delområde B og C (90+150+255):

Delområde B Uopvarmet kælderrum/depot: Delområde C Uopvarmet kælderrum/depot:

Delområde B Fællesareal: Delområde C laundromate cafe:

Delområde C Erhverv:

Parkeringsdækning biler for både delområde B og C 1 p-plads pr 6 ungdomsboliger: Parkeringsdækning for erhverv i delområde C:

Parkeringsdækning cykler for både delområde B og C 1 p-plads pr ungdomsbolig: (heraf 294 under tag)

ialt m2:

(det er ialt tilladt at bygge 15.600 m2)

7.310 m2 6.880 m2 495 stk

600 m2 660 m2

211 m2 316 m2

490 m2

82 p-pladser 7 p-pladser

495 cykel p-pladser

15.207 m2